Šv. Lukas, evangelistas

Šv. evangelisto Luko šventė Tradicija teigia, kad iš Sirijos kilęs Lukas buvo medikas. Apie 51 m. drauge su Pauliumi leidosi

VISI ŠVENTIEJI

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje – jų visų draugija džiaugiasi dangus. Šioje žemėje keliaujanti Bažnyčia

MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS)

Mirusiųjų paminėjimo diena Šventoji Motina Bažnyčia jau pagerbusi visus savo vaikus danguje tinkamomis pamaldomis, stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas,

VĖLINIŲ OKTAVA

Šv. Mišios aukojamos Jūsų aukojusiųjų intencijomis už mirusius 9:00 ir 18:00 val. Dėkojame už aukas

Šv. Karolis Boromiejus, vyskupas

Šv. Karolis Boromiejus gimė 1538 m., mirė 1584 m. 1559 m. paskirtas kardinolu ir Milano arkivyskupu. Stengėsi, kad visuotinis Tridento

Laterano bazilikos pašventinimas

Laterano bazilikos pašventinimo šventė atsirado pirmosios bazilikos, kurią 324 m. Laterano rūmuose pastatė imperatorius Konstantinas. garbei. 1565 m. šventė buvo