Sekmadienio skelbimai

SKELBIMAI 05 29 – 06 04

*Šiandien po Naktinės baigiasi Velykų laikas, o katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir Komunijai nustatytas laikas pratęstas iki Šv. Petro ir Pauliaus šventės.

*Antrąją Sekminių dieną švenčiame Švč. Mergelė Marija, Bažnyčios Motinos minėjimą Šv. Mišios aukojamos įprasta tvarka.

*Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos, o birželio mėnuo Švč. Jėzaus Širdies garbei. Gegužinės, birželinės pamaldos bažnyčioje vyks šiokiadieniais po vakarinių Šv. Mišių, sekmadieniais po sumos. Kviečiame rengti pamaldas namuose, bendruomenėse. Baigiamosios gegužinės pamaldos vyks Velniakalnyje, prie Lurdo koplytėlės gegužės 31 d. 19.00 val.  

*Kviečiame penktadienį nuo 17.00 iki 20.00 val. Švč. Sakramento adoracijos maldai. Dėkojame, kad melsitės už taiką visame pasaulyje, pašaukimus į kunigystės, pašvęstojo ir šeimos gyvenimus.

*Birželio 3 d., šeštadienį 18.00 val. vyskupas Linas suteiks sutvirtinimo sakramentą mūsų parapijos jaunimui. Kviečiame pasimelsti už juos.

*Birželio 4 d., švęsime ŠVČ. TREJYBĖS iškilmę, TĖVO DIENA. Suma aukojama už Gyvojo Rožinio maldininkus. Visose Šv. Mišiose kviečiame melstis už tėvus ir iki šeštadienio bus aukojamos Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus, jūsų aukojusiųjų intencijomis. Tėvams dalyvaujantis Šv. Mišiose bus suteiktas ypatingas palaiminimas.

*Kviečiame labiau pažinti šv. Antaną naudojant „Magnificat“ birželio mėnesio maldinėlį, kuri rasite spaudos stende.

*Dėkojame už maldas ir aukas parapijos išlaikymui, bažnyčios remonto darbams. Viešpats tesuteikia Jums savo ramybę.

*DĖKOJAME UŽ JŪSŲ AUKAS IR PARAMĄ:

Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapija
Adresas: Nepriklausomybės a. 1, Rokiškis
Juridinio asmens kodas: 191266780
Bankas: Luminor Bank
A. s.: LT704010041500031663

Pervedant į sąskaitą bankiniu pavedimu.

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas.