Sekmadienio skelbimai

SKELBIMAI 10 0210 09

*Tęsiasi visą spalio mėnesį Švč. M. Marijos Rožinio malda švenčiant Misijų mėnesį.  Pamaldos vyksta šiokiadieniais prieš Šv. Mišias 17.30 val., o sekmadieniais po sumos. Tikinčiajam suteikiami visuotiniai atlaidai bendruomenėje maldingai sukalbant rožinį.

*Spalio 4 d., antradienį minėdami šv. Pranciškų Asyžietį baigsime laiką skirtą įsiklausyti į kūriniją ir maldai už kūriniją. Šv. Mišiose 9.00 ir 18.00 val. prašysime malonės, kad mūsų atsakomybė už mūsų visų bendrus namus būtų tvirta. Po vakarinių Šv. Mišių 18.30 val. šventoriuje laiminsime gyvūnus.

*Primename ir kviečiame švęsti šventuosius antradienį prašyti šv. Antano, trečiadienį šv. Faustiną, penktadienį Rožinio  Švč. M. Mariją užtarimo.  

*Penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 17.00 iki 20.00 val. už pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.

*Spalio 9 d. švęsime XXVIII Eilinį Sekmadienį. Suma aukojama už parapijos aukotojus, rėmėjus ir geradarius, bei Rokiškio dekanato Caritas savanorius ir visus kam reikia pagalbos.  

*Linkime vaikams, jaunimui ir visiems ruoštis priimti sakramentus su atvira širdimį patiriant begalines Dievo malones. Būkime tolerantiški ir gerbkime vieni kitus.

*Kviečiame dalyvauti nuolatinio krikščioniškojo ugdymo kursuose Rokiškio parapijos namuosenuo spalio 6 d., ketvirtadieniais 19.00 val. Plačiau skelbimų lentoje. O pirmoje dalyje kalbėsime apie bibliją, tai prašome turėti su savimi savo bibliją.

*2022 m. spalio mėnesio misionieriška tema yra: „Tapsite mano liudytojais“ (Apg 1, 8). Tai kvietimas pažvelgti į kiekvieno pakrikštytojo misiją Kristaus liudijimo šviesoje. Esame misionieriai ne tada, kai skelbiame patys save, bet kai nešame gailestingąją Jėzaus meilę pasauliui.

*DĖKOJAME UŽ JŪSŲ AUKAS IR PARAMĄ:

Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapija
Adresas: Nepriklausomybės a. 1, Rokiškis
Juridinio asmens kodas: 191266780
Bankas: Luminor Bank
A. s.: LT704010041500031663

Pervedant į sąskaitą bankiniu pavedimu.

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas.