Uždek žvakelę

Užėję į mūsų bažnyčią už auką galite uždegti žvakelę ir melstis savo intencija.

Šiame tinklapyje už auką galite uždegti virtualią žvakelę.

Auką tam tikslui perveskite:
Luminor Bank AS,
Sąskaitos Nr. LT70 4010 0415 0003 1663,
Paskirtis: Auka už žvakelę.

Dėkojame už aukas!


Meldžiamės už Stefaniją Liuciją ir jos sunų Artūrą.. Jūs visada būsite kartu su mumis… mūsų širdyse ir mintyse. Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

Viktorija


Už visus Carito narius ir savanorius

Palmira


Už visus, kuriems sunku, kurie neranda savo kelio, kurie serga ir kurie vieniši… Tegul artėjančių Šv. Kalėdų laukimas atneša nors krislelį šviesos ir vilties. Būkite sveiki ir stiprūs!

Antanas T.


Už sergančius Covid 19

Stasys


Stiprybės ir ramybės visiems šiuo nelengvu metu

Rita


Stiprybei

Daiva


Už kančios prislėgtus žmones, kad tamsoje įžvelgtų šviesą.

Agnė


Už sergančius ypač Covid 19 virusu

Dekanas Eimantas


Caritas savanorius, geradarius, aukotojus.

Dangira


Už Rokiškio parapiją ir parapijiečius.

Vincas


1 2