Uždek žvakelę

Užėję į mūsų bažnyčią už auką galite uždegti žvakelę ir melstis savo intencija.

Šiame tinklapyje už auką galite uždegti virtualią žvakelę.

Auką tam tikslui perveskite:
Luminor Bank AS,
Sąskaitos Nr. LT70 4010 0415 0003 1663,
Paskirtis: Auka už žvakelę.

Dėkojame už aukas!


Už Dekaną Eimantą

Daiva


Už mylimą tėtį Rimgaudą.

Aurelija


Už Mažeikių giminę.

Eugenijus


Už draugę Ireną M, Ilsėkis ramybėje …

Henrita ir Vaclovas


Už parapija Šv. Mato atlaidų proga

Dekanas Eimantas


Už mirusius tėvus Mariją ir Joną Raščius, brolį Algį; už brolienės Marytės sveikatą

Laimutis


Auka Dievui

Dalia


Dieve, saugok ir globok mano šeimą ir draugus.

Ingrida


Už sergančius V.M. ir jo sūnų. Dievo palaimos ir sveikatos. Būkit stiprūs!!!

Bendradarbis


Už brolį J.G kuris 1998m buvo nušautas kariuomenėje

Daiva


A+A Vaidotui, prieš metus išėjusiam į Amžinybės namus. Tegul Viešpats jį priglaudžia su didžiule meile, tegul būna jam lengva ir gera ten.

Rita ir Bronius


te aplenkia ligos ir infekcijos, te gimsta sveikučiai vaikučiai, te būna dvasinė ramybė, rimtis ir išmintis

Vida


Ilgas kelias dar buvo keliauti, Bet kodėl Tu taip greit pražuvai? Gyvenimui vainiką pynei, Bet nebaigtą jį palikai… Už mamą Rasą.

Lina


Už brolį Vytautą jo 70 -ąją gimimo dieną, prašant sveikatos ir Dievo palaimos.

Virginija


Už mamą, meldžiant sveikatos.

Loreta


Tegul Dievo malonė visada lydi mus. Už šeimos mirusiuosius. Ilsėkitės ramybėje…

Rita


Už MAMĄ, GENOVAITĘ. Ilsėkis ramybėje..

Dalia


Už mirusiuosius Petrą Vytautą, Joną, Uršulę ir Mataušą.

Henrita


Esu viena iš smilgų pakelės, Išdygusi ant kelkraščio smėlėto- nors ir trapiu gyvenimu žolės- dėkoju, Viešpatie, už man paskirtą vietą… Ateiki, Viešpatie, lietum nuplauk tas dulkes ir šviesa skaisčia pagirdyk, kad vėl jėgų turėčiau kantriai augt ir būti smilga pagal Tavo širdį… A+A Zitai, tegul ilsisi ramybėje

Rita


Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga, Brangiausi žmonės išeina ir palieka… Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa, Ir atminty gyvi išlieka. Prieš metus žuvusiai Zitai Keliuotienei Caritas savanorei meldžiame tikros šviesos danguje

Rokiškio Caritas savanoriai


1 2