Visą dieną

I ADVENTO SEKMADIENIS

Šv. Mišios aukojamos 7,30 Rarotai, 9.00 val. suma po komunijos maldos bus laiminami kalėdaičiai, 11.00 ir 18 val.