Visą dieną

XIX EILINIS SEKMADIENIS

Suma aukojama už parapijos aukotojus, rėmėjus ir geradarius ir Rokiškio Dekanato Caritas bendruomenę.