Visą dieną

XX EILINIS SEKMADIENIS

Meldžiame pal. arkivyskupui Teofiliui Matulioniui (1873-06-22 - 1962-08-20), kankiniui, Bažnyčios pripažinimo šventuoju.