Visą dieną

ŠV. PILYPAS IR JOKŪBAS, APAŠTALAI

Šv.Pilypas gimė Betsaidoje. Iki to laiko, kai jį pakvietė Kristus,buvo šv.Jono Krikštytojo mokinys.Jis dalyvavo duonos padauginimo stebukle, į jį Kristus