Visą dieną

VI EILINIS SEKMADIENIS

Suma aukojama už parapijos aukotojus, geradarius ir rėmėjus, bei RDC bendruomenę, jos savanorius, vargstančius ir geradarius.