Visą dieną

Porciunkulės atlaidai

Rugpjūčio 2 d. trečiadienį, Porciunkulės diena. Šią dieną yra galimybė pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus įprastinėmis sąlygomis, t.y. reikia būti malonės