Visą dieną

VELYKŲ TREČIOJI DIENA

Velykų trečiąją dieną Šv. Mišios aukojamos 9.00 ir 18.00 val. po vakarinių Šv. Mišių Dievo Gailestingumo novena.