Visą dieną

VELYKŲ KETVIRTOJI DIENA

Velykų ketvirtoji diena Šv. Mišios aukojamos 9.00 ir 18.00 val., po vakarinių Šv. Mišių Dievo Gailestingumo novena.