Visą dieną

VELYKŲ ŠEŠTOJI DIENA

Šv. Mišios aukojamos 9.00 ir 18.00 val. po vakarinių Šv. Mišių Švč. Jėzaus Širdies litaniją,   Dievo Gailestingumo novena.