Visą dieną

VELYKŲ SEPTINTOJI DIENA

Šv. Mišios aukojamos 10.00; 11.00 ir 18.00 val. po vakarinių Šv. Mišių Dievo Gailestingumo novena.