Telaimina Jus visus Gerasis Dievas!

Atšventėme Šv. Mato atlaidus, Evangelijos žinios Lietuvai tūkstantmetį ir Rokiškio Dekanato dieną. Matas – Evangelija (Džiugioji naujiena) – Rokiškio kraštas (dekanatas)… Bandysiu šventės fone sujungti šias reikšmes. Muitininkas Levis buvo okupantų romėnų kolaborantas, tal­kinęs surenkant okupantų užkrautus mokesčius iš tautiečių, žinoma, pasilikdamas ir sau „ant duonos”. O kiek mūsų krašte buvo okupantų talkininkų, sulindusių į komjaunimą, į kompartiją… „dėl duonos”.

Prieš porą mėnesių Visuotinė Bažnyčia užbaigė šv. Pauliaus me­tus. Paulius nebuvo visą laiką šventu Pauliumi, Anksčiau jis bu­vo fariziejus Saulius, persekiojęs Kristaus išpažinėjus.

Ir vieno, ir kito, ir tūkstančių gyvenimuose įvyko lūžis, kai jie vienaip ar kitaip susitiko su Jėzumi. Buvęs muitininkas grąžino sko­las savo tautiečiams, išdalino turtus varguoliams ir tapo Jėzaus mokiniu, net gyvybę atidavė už Jėzų ir Jo Evangeliją – Džiugiąją naujieną.

Saulius tapo Pauliumi, padarė viešą at­gailą ir skelbė Evangelijos žinią tų laikų pa­sauliui.

O kad šiandien buvę okupantų talkininkai, buvę aktyvūs mokytojai ateis­tai, buvę partiniai darbuotojai, naikinę Kristaus Evangelijos žinią, išdrįstų atlikti viešą prisipažinimą ir atgailą…, – Lietuva pasikeistų.

Šiandienos ekonominės krizės priežastis vis dėlto yra dvasinė krizė. Vakaruose dvasia palūžo dėl pinigų ir malonumų prioriteto, pas mus – dėl buldozerinio ateiz­mo ir materializmo.

Mielieji Rokiškio krašto žmonės! Dar kartą sveikinu Jus Rokiškio miesto 510 metų sukakties proga, sveikinu Šv. Mato šventės proga ir linkiu, kad visi kito tūkstant­mečio rokiškėnai savo gyvenimo kelyje sutiktų Jėzų, skelbiantį mums, kad Dievas myli mus ir būtent mums patikėjo šį atsakingą laiką.

Mūsų Vėliavos spalvos yra gel­tona – tikėjimo spalva, žalia – vil­ties spalva ir raudona – meilės spal­va. Trys dieviškos dorybės – tikėji­mas, viltis ir meilė – teveda mus į Dievą, į Tiesą ir į Šviesą. Ir telai­mina Jus visus Gerasis Dievas!

Jūsų dekanas kunigas VIKTORAS

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *